දකුණු ආසියානු ක්‍රිඩා උළෙලේ අලුත් වු පදකකම් සටහන

2019-12-09 at 06:43

13 වන දකුණු ආසියානු ක්‍රිඩා උළෙලේ 09 වන දිනය අදයි.

නේපාලයේ පැවැත්වෙන මෙවර තරගාවලියේ මෙතෙක් පැවති තරග අනුව පදක්කම් සටහනේ පෙරමුණ ගන්නට ඉන්දියාව සමත්ව තිඛෙනවා.

ඒ රන් 132 ක් / රිදී 79 ක් සහ ලෝකඩ පදක්කම් 41 ක් ලබා ගනිමින්.

රන් පදක්කම් 45 ක් ඇතුලු පදක්කම් 165 ක් ලබා සිටින සත්කාරක නේපාලයට පදක්කම් සටනේ දෙවන තැන හිමිව තිඛෙනවා.

ශ්‍රී ලංකාව රන් පදක්කම් 36 ක් / රිදී 68 ක් සහ ලෝකඩ 93 ක් ලබා ගනිමින් සමස්ථ පදක්කම් 197 ක් ලබා ගෙන තුන්වන ස්ථානයේ පසුවනවා.

පදක්කම් සටහනේ පකිස්ථානයට හිමිව ඇත්තේ හතරවන ස්ථානයයි. ඔවුන් රන් 29 ක් ඇතුලුව පදක්කම් 110 ක් දිනා ගෙන තිඛෙනවා.