පකිස්ථාන සංචාරයෙන් ක්‍රීඩකයන් ඉවත්වුයේ ඉන්දීය බලපෑම් නිසා නොවේ

2019-09-11 at 07:17

පකිස්ථාන සංචාරයෙන් ඉවත්වීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන්ට ඉන්දීය බලපෑමක් තිබූ බවට පළවී ඇති වාර්තා ක්‍රීඩා අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා ප්‍රතික්ෂේප කරනවා.

2009 වසරේ ලාහෝර් නුවරදී එල්ලවූ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය මත පදනම්ව පමණක් ඇතැම් ක්‍රීඩකයන් සංචාරයෙන් ඉවත්වීමට තීරණය කර ඇති බවයි ට්විටර් පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් ඔහු සඳහන් කලේ.

ශක්තිමත් කණ්ඩායමක් පකිස්ථානයට පිටත්කර හරින බවද ඔවුන්ට එරටදී පකිස්ථානය පරාජය කිරීමට හැකිවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන බවද හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා සඳහන් කලා.