පන්දු 100 ක්‍රිකට් තරගාවලිය මාලිංගට අහිමි වෙයි

2019-10-21 at 18:44

එංගලන්ත ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සංවිධානය කරන පන්දු 100 ක්‍රිකට් තරගාවලිය ශ්‍රී ලංකාවේ සුපිරි වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩක ලසිත් මාලිංගට අහිමිවී තිඛෙනවා.

ඒ එම තරගාවලියේ ක්‍රීඩක වෙන්දේසියේදී ඔහු වෙනුවෙන් කිසිදු ලංසුවක් ඉදිරිපත් නොවීම මතයි.

මෙම තරගාවලිය සදහා ලසිත් මාංලිංග වෙනුවෙන් ඉදිරිපත්ව තිබූ ලංසුව පවුම් 125,000 ක්.

මෙහිදී ඉහළම ලංසුවක් හිමිව තිබූ ක්‍රිස් ගේල් හා කගිසෝ රබාඩාටද කිසිදු කණ්ඩායමක් විසින් ලංසු ඉදිරිපත් කර නැහැ.මෙම තරගාවවිය සදහා කිසිදු ලාංකීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයකුට අවස්ථාව හිමි නොවීමද විශේෂත්වයක්.