බිනුර ප්‍රනාන්දු සහ චාමික කරුණාරත්නට කොවිඩ්

2021-01-21 at 15:02

Chamika

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන් වන බිනුර ප්‍රනාන්දු සහ චාමික කරුණාරත්නට කොවිඩ් වෛරසය ආසාධනය වී ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය උපුටා දක්වමින් කොවිඩ්19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කලා.