බිම් මට්ටමේ ක්‍රිකට් ප්‍රජාවට සහන සලසමු – ජොස් බට්ලර්

2020-04-07 at 10:45

කොරෝනා අවධානම හමුවේ ක්‍රීඩා කටයුතු අත්හිටුවා අති මෙම කාල සීමාවේ බිම් මට්ටමේ ක්‍රිකට් ප්‍රජාවට සහන සැලසිය යුතු බව එංගලන්ත ක්‍රීඩක ජොස් බට්ලර් පවසනවා.

ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ තරග අත්හිටුවීම හේතුවෙන් ඔවුන් දැඩි ආර්ථීක අපහසුතාවලට ගොදුරු වී ඇති බවයි.

පහළම ශ්‍රේණීවල ක්‍රීඩකයින් හා පුහුණූකරුවන් / සහායක කාර්ය මණ්ඩල මෙන්ම ආබාධිත ක්‍රිඩකයින් සම්බන්ධයෙන් ඔහු බලධාරීන්ගේ අවධානය යොමු කරවා තිබෙනවා.

කොරෝනා සහන සේවා වෙනුවෙන් එංගලන්ත ජාතික ක්ණඩායමේ ක්‍රීඩකයින් පවුම් පන් ලක්ෂයක මුදලක් පරිත්‍යාග කර තිබෙනවා.

එම ප්‍රතිපාදන අදාල පාර්ශවවල සුබසාධනයට යොදවන ලෙස ජොස් බට්ලර් ඉල්ලීමක් කර තිබෙනවා.