මිකී ආර්තර් ජාතික ක්‍රිකට් ප්‍රධාන පුහුණුකරු ධුරයට

2019-11-15 at 15:05

ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස වසර 2 ක කාලයක් සඳහා මිකී ආර්තර් පත් කර තිබෙනවා.

ලබන 4 වනදා සිට එම කාලසීමාව බලපැවැත්වෙන බවයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සභාපති ශම්මි සිල්වා මහතා නිව්ස් රේඩියෝවට සඳහන් කලේ.