රසල් ගෙදර යයි – කොදෙව් පිල අමාරුවේ

2019-06-25 at 13:21

ලෝක කුසලාන තරඟමාලාවෙන් ඉවත් වීමට බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩක ඔන්ඩි්‍ර රසල්ට සිදු වී තිඛෙනවා. ඔහුගේ දණහිසේ ආබාධය උග්‍රවීමයි ඊට හේතු වන්නේ.

ඔහු වෙනුවට සුනිල් ඇම්බි්‍රස් කණ්ඩායමට කැඳවා තිඛෙනවා.

බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් පිල අනිද්දා ඉන්දියාව සමග සිය මීළඟ තරඟයට මුහුණ දීමට නියමිතයි.

Please follow and like us: