ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් කණ්ඩායම් සංශෝධනයට දුන් කාලය අවසන්

2019-05-23 at 07:44

ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානය සදහා සහභාගී වන කණ්ඩායම් වල සංශෝධන කිරීමට දී තිබූ කාල සීමාව අදින් අවසන් වනවා.

ක්‍රිකට් ලෝක කුසලාන තරග මාලාව ලබන 30 වනදා එංගලන්තයේ හා වේල්සයේදී පැවැත්වීමට නියමිතයි.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම මෙවර ලෝක කුසලානයට එක් වන්නේ දිමුත් කරුණාරත්නගේ නායකත්වයෙන්.

Please follow and like us: