විනිසුරුවන්ට සෞඛ්‍යාරක්ෂිත අත්ආවරණ

2020-05-23 at 11:34

විනිසුරුවන්ට සෞඛ්‍යාරක්ෂිත අත්ආවරණ පැළඳීමට ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය අවසර ලබා දී තිබෙනවා.

කොරෝනා වසංගතය හමුවේ විනිසුරුවරුන්ගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමයි එහි අරමුණ වී ඇත්තේ.

එසේම ක්‍රිකට් තරඟවාලා වෙනුවෙන් වෙනම වෛද්‍ය නිලධාරියෙකු පත් කිරීමටද නියමිතයි.

තරඟමාලාවක් පැවැත්වීමට පෙර සෑම කණ්ඩායමක්ම දින 14 ක නිරෝධායන වැඩපිළිවෙලකට යොමු කිරීමටද නියමිතයි.

ක්‍රිකට් තරඟවලදී පන්දුව ඔප මට්ටම් කිරීම සඳහා ඛේටය භාවිත කිරිමද තහනම් කර තිබෙනවා.

කොරෝනා අවදානමෙන් මිදීම සඳහා හඳුන්වා දී ඇති මෙම නිර්දේශ සෑම කණ්ඩයමක්ම අනුගමනය කළ යුතු බවයි ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය පවසන්නේ.