විසි කරපු Phone එකෙන් ඔලිම්පික් පදක්කම් හදයි

2019-02-09 at 08:01

2020 ටෝකියෝ ඔලිම්පික් උළෙලේ ජයග්‍රාහකයන්ට ලබාදෙන සියලුම පදක්කම් ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරන ලද ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය යොදාගනිමින් නිර්මාණය කිරීමට තීරණය වී තිඛෙනවා.

2017 වසරේ සිට එක් රැස් කල ඉවත ලන ජංගම දුරකථන සහ ලැප්ටොප් පරිඝණක වැනි ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය මගින් ඒවා සකස් කරන බව සඳහන්.

රත්‍රං කිලෝ 30 ක් / රිදී කිලෝ 4100 ක් සහ ලෝකඩ කිලෝ 2700 ක් එක්රැස් කරගැනීමයි මෙහි සැලසුම වී ඇත්තේ.

මේ වනවිට අවශ්‍ය ලෝකඩ ප්‍රමාණය සපුරාගෙන ඇති අතර රත්‍රං ප්‍රමාණයෙන් සියයට 90 ක් සහ රිදී ප්‍රමාණයෙන් සියයට 85 ක් සපුරාගෙන අවසන් බවද සඳහන්.

2020 ඔලිම්පික් උළෙලේ පදක්කම් වල අවසාන මෝස්තර නිර්මාණ මෙම වසර අවසානය වනවිට එළිදැක්වීමට නියමිතයි.

පසුගිය වසරේ නොවැම්බර් මාසය වනවිට සාමාන්‍ය ජනතාව / ව්‍යාපාර සහ කාර්මික අංශවලින් රැස්කරගෙන ඇති ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය ටොන් 47 දහස් 488 ක්.

2016 රියෝ ඔලිම්පික් උළෙලේදීද රිදී සහ ලෝකඩ පදක්කම්වලින් සියයට 30 ක් පමණ නිපදවා තිබුණේ ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරන ලද ද්‍රව්‍ය භාවිතයෙනුයි.