ශ්‍රී ලංකා නවසීලන්ත පුහුණූ තරඟය හෙට සිට

2018-12-07 at 14:27

සංචාරක ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නවසීලන්තයේදී සහභාගී වන පුහුණූ තරඟය හෙට (08) ආරම්භ වනවා. තුන් දින තරඟයක් වන එය නේපියර් හිදී පැවැත්වීමට නියමිතයි.

සංචාරක ශ්‍රී ලංකා නවසිලන්ත කණ්ඩායම අතර ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරඟමාලාවේ ඵලමු තරඟය ලබන 15 වනදා වෙලින්ටන් හිදී ආරම්භ වනවා.

දෙවන තරඟය ක්‍රයිස්ට්චර්ච් හිදි පැවැත්වෙන්නේ ලබන 26 වනදා සිටයි. අනතුරුව එක් දින තරඟමාලාව ආරම්භ වනවා. පළමු තරඟය ජනවාරි තුන් වනදාත් / දෙවන තරඟය ජනවාරි 5 වනදාත් තුන් වන හා අවසන් එක් දින ක්‍රිකට් තරඟය ජනවාරි 8 වනදාත් පැවැත්වෙනවා.

දෙරට අතර එක ම 20 යි 20 තරඟය ජනවාරි 11 වනදා පැවැත්වීමට නියමිතයි.

Please follow and like us: