ශ්‍රී ලංකා – බංග්ලාදේශ තරගය වර්ෂාව හේතුවෙන් අතහැර දැමේ

2019-06-11 at 18:37

ශ්‍රී ලංකාව සහ බංග්ලාදේශය අතර තරගය වර්ෂාව හේතුවෙන් අතහැර දැමේ.

දෙපිලටම ලකුණු 01 බැගින් පිරිනැමෙයි.