සංගා, රංගන, මාලිංග හා මහේල ICC විශිෂ්ඨතා සම්මාන නිර්දේශ අතරට

2020-11-25 at 07:58

දශකයේ අයි සී සී ක්‍රිකට් විශිෂ්ඨතා සම්මාන සඳහා මෙවර ශ්‍රී ලාංකිකයින් 4 දෙනෙකුගේ නම් නිර්දේශ වී තිබෙනවා.

ඒ අනුව කුමාර් සංගක්කාර, රංගන හේරත්, ලසිත් මාලිංග හා මහේල ජයවර්ධන මෙලෙස නිර්දේශ වී ඇති බවයි අයි සී සී ය නිවේදනය කලේ.

කුමාර් සංගක්කාර දශකයේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා හා දශකයේ එක්දින ක්‍රීඩකයා ලෙසත්, රංගන හේරත් දශකයේ ටෙස්ට් ක්‍රීඩකයා ලෙසත්, ලසිත් මාලිංග දශකයේ එක්දින ක්‍රීඩකයා සහ පන්දුවාර 20 ක්‍රීඩකයා ලෙසත් මහේල ජයවර්ධන දශකයේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ජීවගුණය රැඳී ක්‍රීඩකයා යන සම්මාන සඳහා නිර්දේශවී තිබෙනවා.