සමාජ මාධ්‍යවල සංසරණය වන පුවත සම්පූර්ණයෙන් අසත්‍යයක් – ක්‍රිකට් සභාපති

2021-01-27 at 06:42

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව සම්බන්ධව විවේචන ඉදිරියටත් පැවැතිය හොත් තරග වර්ජනය කිරීමක නිරත වීමට සූදානම් බවට තමා පැවැසුවේයැයි සමාජ මාධ්‍යවල සංසරණය වන පුවත සම්පූර්ණයෙන් අසත්‍යයක් බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සභාපති ශම්මි සිල්වා මහතා පවසනවා.

විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කරමන් ඔහු අවධාරණය කලේ ජයග්‍රහණය මෙන්ම පරාජයද එක හා සමානව දරා ගැනීමට ක්‍රීඩකයන්ට හා ක්‍රිකට් ආයතන නිළධාරීන්ට ශක්තිය ඇතැයි යන්න සිය ස්ථාවරය බවයි.