හතුරුසිංහගේ හිත වෙනස් වෙලා නැහැ – SLC

November 30, 2018

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රධාන පුහුණුකරු චන්දික හතුරුසිංහ බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් ක්‍රිකට් පිලේ ප්‍රධාන පුහුණූකරු ධුරයට අයදුම් කර ඇතැයි පළ වන මාධ්‍ය වාර්තා මුළුමණින්ම අසත්‍ය බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය පවසනවා.

ක්‍රිකට් ආයතනය නිකුත් කළ නිවේදනයක දැක්වෙන්නේ ප්‍රධාන පුහුණුකරුවා අඛණ්ඩව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සමග රැඳී සිටින බවයි.