හතුරුසිංහගේ හිත වෙනස් වෙලා නැහැ – SLC

2018-11-30 at 16:13

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රධාන පුහුණුකරු චන්දික හතුරුසිංහ බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් ක්‍රිකට් පිලේ ප්‍රධාන පුහුණූකරු ධුරයට අයදුම් කර ඇතැයි පළ වන මාධ්‍ය වාර්තා මුළුමණින්ම අසත්‍ය බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය පවසනවා.

ක්‍රිකට් ආයතනය නිකුත් කළ නිවේදනයක දැක්වෙන්නේ ප්‍රධාන පුහුණුකරුවා අඛණ්ඩව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සමග රැඳී සිටින බවයි.

Please follow and like us: