2019 ලෝක කුසලානය ජය ගන්නා කණ්ඩායමට ඩොලර් මිලියන 4 ක්

2019-05-17 at 18:11

2019 ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානය ජය ගන්නා කණ්ඩායමට ඩොලර් මිලියන 4 ක ත්‍යාග මුදලක් හිමිවන බව ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය පවසනවා.

අනු ශූරයන්ට ඩොලර් මිලියන 2 ක් හිමිවන අතර අවසන් පූර්ව වටයට සුදුසුකම් ලබාගන්නා අනෙක් කණ්ඩායම් 2 ට ඩොලර් ලක්ෂ 8 බැගින් ලැඛෙනු ඇති.

ලීග් ක්‍රමයට පැවැත්වෙන තරග 45 දී එක් එක් තරගය ජයගන්නා කණ්ඩායමට ඩොලර් 40 000 බැගිනි පිරිනැමීමටයි අයි සී සී ය කටයුතු යොදා ඇත්තේ. ඒ අනුව එහිදී පිරිනැමෙන සමස්ත මුදල ඩොලර් 18 ලක්ෂයක්.

ලීග් අංශය අභිබවා යන කණ්ඩායම් සඳහා ජයගන්නා කණ්ඩායමට තරගයකට ඩොලර් ලක්ෂය බැගින් ඩොලර් ලක්ෂ 6 ක් ලබාදීමටද කටයුතු යොදා තිඛෙනවා.

මේ අනුව සමස්ත තරගාවලියේදී පිරිනැමෙන මුදල ඩොලර් කෝටියක් වන අතර අයි සී සී ලෝක කුසලාන ඉතිහාසයේ පිරිනැමෙන වැඩිම ත්‍යාග මුදල මෙයයි.