2020 ටෝකියෝ ඔලිම්පික් උළෙලේ බොක්සිං තරග නෑ ???

2018-12-01 at 11:27

2020 ටෝකියෝ ඔලිම්පික් උළෙලේදී බොක්සිං තරග නොපැවැත්වීමේ අවධානමක් මතුවී තිඛෙනවා.

ඒ ජාත්‍යන්තර බොක්සිං සම්මේලනය තුළ සිදුව ඇතැයි කියන දූෂණ අක්‍රමිකතා සම්බන්ධයෙන් ජාත්‍යන්තර ඔලිම්පික් කමිටුව විමර්ශනයක් ආරම්භ කිරීම හමුවේයි.

ඒ අනුව බොක්සිං සම්මේලනය පිළිනොගැනීමේ අවධානම හේතුවෙනුයි 2020 ටෝකියෝ ඔලිම්පික් උළෙලෙන් බොක්සිං තරග ඉවත් කිරීමේ අවධානමක් හටගෙන ඇත්තේ.

Please follow and like us: