2020 ටෝකියෝ ඔලිම්පික් ප්‍රධානියා ඉල්ලා අස්වෙයි

2019-03-19 at 17:44

2020 ටෝකියෝ ඔලිම්පික් උළෙලේ ප්‍රධානියා ඉල්ලා අස් වී තිඛෙනවා. ඒ ක්‍රීඩා උළෙලේ සත්කාරකත්වය ජපානයට ලබාගැනීමේදී අක්‍රමිකතා සිදුවූ බවට වන චෝදනා හමුවේයි.

ත්සුනෙකසු ටකෙඩා විසින් මෙහිදී යුරෝ මිලියන 2 ක අල්ලසක් ලබාදී ඇති බවට විමර්ශනයක් ආරම්භ වී තිඛෙනවා.

2020 ඔලිම්පික් තරගාවලියේ සත්කාරකත්වය ටෝකියෝ නගරයට හිමිවූයේ මැඩ්රිඩ් සහ ඉස්තාන්බූල් නගර පරාජයට පත්කරමිනුයි.

ජපාන රජය අවධාරණය කරන්නේ අදාළ ලංසු තැබීම පූර්ණ විනිවිදභාවයකින් යුක්ත වූ බවයි.

Please follow and like us: