අද සහ හෙට වැසි වැඩිවන ලකුණු

2018-11-18 at 07:20

අද සහ හෙට දෙදින තුල දිවයින පුරා වැසි තත්වයේ වැඩිවීමක් අපේක්ෂා කරන බව කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

මධ්‍යම / සබරගමුව / ඌව සහ උතුරු මැද පළාත් වල ඇතැම් ස්ථාන වලට මිලමීටර් 100ට වැඩි තද වැසි ඇතිවිය හැකියි.

උතුර / නැගෙනහිර / උතුරු මැද සහ ඌව පළාත්වලට විටින් විට වැසි හෝ ගිගුරු සහිත වැසි ඇතිවිය හැකි බවද කාලගුණ නිවේදනයේ සදහන්.

සෙසු පළාත් වලටද සවස දෙකෙන් පසු වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවිය හැකි බවයි කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කළේ.