ගැඹුරු හා නොගැඹුරු මුහුදු ප්‍රදේශවල තද වැසි හා තද සුලං

2019-09-11 at 12:45

ඉදිරි පැය කිහිපයේදී හික්කඩුව සිට ගාල්ල හරහා මාතර දක්වා වූ වෙරලට ඔබ්ඛෙන් වන ගැඹුරු හා නොගැඹුරු මුහුදු ප්‍රදේශවල තද වැසි හා තද සුලං ඇතිවිය හැකි බව ආපදා කළමණාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසනවා.

එහි මාධ්‍ය ප්‍රකාශක හා නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ප්‍රදීප් කොඩිප්පිලි මහතා සදහන් කලේ තද සුලං හා වැසි හේතුවෙන් එම මුහුදු ප්‍රදේශ රලු විය හැකි බවයි.

මේ පිළිබද ධීවර හා නාවික ප්‍රජාව සැලකිල්ලෙන් පසුවිය යුතු බවද ප්‍රදීප් කොඩිප්පිලි මහතා කියා සිටියා.