පරාක්‍රම සමුද්‍රයත් වාන් දමයි

2018-11-05 at 11:33

පවතින වර්ෂාව හේතුවෙන් පොලොන්නරුව පරාක්‍රම සමුද්‍රයේ වාන් දොරටු සියල්ලම අද උදෑසන විවෘත කිරීමට පියවර ගත් බව පොළොන්නරුව කලාප වාරිමාර්ග කාර්යාලය පවසයි.

මේ අනුව වාන් දොරටු දහයම අඩියකින් විවෘත කර ඇති බව පොළොන්නරුව කලාප වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය ප්‍රකාශකයෙකු සඳහන් කළේය.

මේ අනුව පොලොන්නරුව පරාක්‍රම සමුද්‍රයෙන් ජලය අක්කර අඩි එක්ලක්ෂ 11,100 ක් මේ වන විට පවතින බවත් තප්පරේට ඝන අඩි 1400ක් ජලය එක දොරටුවකින් පිටවන බව එම ප්‍රකාශකයා පැවසීය.

මෙසේ පිට කරන ජලය අවංකකම උදාහරණ අතර අඹන් ගඟේ ජල මට්ටම ඉහළ යා හැකි බවත් ගඟ පරිහරණය කරන පුද්ගලයින් අවධානයෙන් කටයුතු කළ යුතු බව එම ප්‍රකාශකයා වැඩිදුරටත් පැවසීය.