ප්‍රදේශ රැසකට තද වැසි සමග අකුණු

2018-09-10 at 17:50

ඉදිරි පැය කිහිපය තුල උතුරු / උතුරු මැද නැගෙනහිර / ඌව සහ මධ්‍යම පලාත්වල ගිගුරුම් සහිත වැසි සමග ප්‍රබල අකුණු ඇතිවිය හැකි බවට කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව අනතුරු අගවනවා. ඇතැම් ප්‍රදේශවලට මිලිමීටර් 50 ට වැඩි තද වැසි ඇතිවිය හැකි බවද කාලගුණ නිවේදනයේ සඳහන්.

ගිගුරුම් සහිත වැසි සමග පැයට කිලෝමීටර් 70 ත් 80 ත් අතර තද සුළං ඇතිවිය හැකි බවද කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කළා.