ප්‍රදේශ රැසකට තද වැසි සමග අකුණු

2018-09-10 at 17:50

ඉදිරි පැය කිහිපය තුල උතුරු / උතුරු මැද නැගෙනහිර / ඌව සහ මධ්‍යම පලාත්වල ගිගුරුම් සහිත වැසි සමග ප්‍රබල අකුණු ඇතිවිය හැකි බවට කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව අනතුරු අගවනවා. ඇතැම් ප්‍රදේශවලට මිලිමීටර් 50 ට වැඩි තද වැසි ඇතිවිය හැකි බවද කාලගුණ නිවේදනයේ සඳහන්.

ගිගුරුම් සහිත වැසි සමග පැයට කිලෝමීටර් 70 ත් 80 ත් අතර තද සුළං ඇතිවිය හැකි බවද කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කළා.

Please follow and like us: