බුල්බුල් සුළි කුණාටුව : ඉන්දියාවට සහ බංග්ලාදේශයට දැඩි බලපෑම්

2019-11-11 at 06:18

බුල්බුල් සුළි කුණාටුව හේතුවෙන් ඉන්දියාවට සහ බංග්ලාදේශයට දැඩි බලපෑම් එල්ල වී තිඛෙනවා.

විදෙස් වාර්තා සඳහන් කලේ මරණ 13 ක් දැනට වාර්තා වී ඇති අතර ලක්ෂ 20 කට අධික පිරිසක් අවතැන්වී සිටින බවයි.

පැයට කිලෝමීටර් 120 ක වේගයකින් සුළං හමා යමින් පවතින අතර අද සිට මෙම තත්වය අඩුවනු ඇතැයි සඳහන්.