අද රාත්‍රියේ සිට වැස්ස වැඩි වන ලකුණු

2019-11-21 at 06:12

අද රාත්‍රියේ සිට උතුරු සහ නැගෙනහිර පළාත්වල වැසි තත්වයේ වැඩි වීමක් අපේක්ෂා කරන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

සබරගමුව සහ බස්නාහිර පළාත්වලටත් මහනුවර / නුවර එළිය / ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්වලටත් මිලි මීටර 75 ත් 100 ත් අතර තරමක තද වර්ෂාපතනයක් ඇති විය හැකි බවයි කාලගුණ නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ.

නැගෙනහිර පළාතට ද අද දිනයේ මිලිමීටර් 50 ක වර්ෂාපතනයක් අපේක්ෂා කරන බව ද කාලගුණ නිවේදනයේ සඳහන්.

එමෙන්ම බස්නාහිර / සබරගමුව සහ මධ්‍යම පළාත්වල උදාසන කාලයේ ඇතැම් ස්ථාවනවල මීදුම් සහිත තත්වයක් පවතිනු ඇතැයි කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළා.