අද සවස තද වැසි

2019-07-11 at 06:38

අද සවස් කාලයේදි හෝ රාත්‍රී කාලයේදි වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවීම සඳහා හිතකර වායුගෝලිය තත්වයක් තවදුරටත් පවතින බව කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් දෙපාර්තමේන්තුව පෙන්වා දෙන්නේ සබරගමුව / මධ්‍යම / බස්නාහිර හා වයඹ පළාත්වලත් මන්නාරම / ගාල්ල හා මාතර දිස්ත්‍රික් වලත් වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවිය හැකි බවයි.

ඌව සහ නැගෙනහිර පළාත් වලත් පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ ඇතැම් ස්ථානවලටත් මිලිමිටර් 75 ක පමණ තද වැසි හටගත හැකියි.

ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවන අවස්ථාවලදි අකුණු අනතුරු අවම කරගන්නා ලෙසයි දෙපාර්තමේන්තුව ජනතාවට දැනුම් දෙන්නේ.