අද සහ හෙට විශේෂ ඩෙංගු මර්ධන වැඩසටහනක්

2019-03-21 at 06:04

කොළඹ / ගම්පහ / කලුතර / පුත්තලම හා මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්වල ඩෙංගු අවධානම හඳුනාගත් සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිළධාරී කොට්ඨාශ 44 ක අද සහ හෙට විශේෂ ඩෙංගු මර්ධන වැඩසටහනක් පැවැත්වෙනවා.

ජනාධිපති කාර්ය සාධන බලකාය සහ ජාතික ඩෙංගු මර්ධන ඒකකය ඒකාබද්ධවයි එය ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන්නේ.

කඩින් කඩ පවතින වර්ෂා තත්වය හේතුවෙන් ඩෙංගු ව්‍යාප්ත වීමේ අවධානමක් පැණ නැගීම හේතුවෙනුයි මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාවට නැංවෙන්නේ.

මෙම වැඩසටහන සදහා ත්‍රිවිධ හමුදාවේද සහය ලබාගැනෙන අතර නිවාස / පාසල් / කර්මාන්තශාලා හා ආගමික ස්ථාන මේ යටතේ පරීක්ෂාවට ලක් කිරීමට නියමිතයි.