අධිකරණ ඇමති ප්‍රධානත්වයෙන් අන්තරායක ඖෂධ පාලක ජාතික පනත සංශෝධනය ගැන සාකච්ජාවක්

2020-11-25 at 16:12

අන්තරායක ඖෂධ පාලක ජාතික පනත සංශෝධනය පිළිබදව සාකච්ඡාවක් අධිකරණ අමාත්‍ය අලි සබ්රි මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද පෙරවරුවේ පැවැත්වුනා.

ඒ අධිකරණ අමාත්‍යංශ ශ්‍රවණාගාරයේදීයි.

මෙහිදී අන්තරායක ඖෂධ පාලන ජාතික පනත රටේ පවතින වත්මන් තත්වයට ගැළපෙන පරිදි සංශෝධන කිරීමේ අවශ්‍යතාව පිළිබද අදහස් ඉදිරිපත් වී තිබෙනවා.

මේ වන විට සමාජයේ ප්‍රධාන ගැටලුවක්ව පවතින මත්ද්‍රව්‍ය වර්ග සම්බන්ධව සහ ඇතැම් මත්ද්‍රව්‍ය නියාමනය කිරීමේ අවශ්‍යතාව පිළිබදවද මෙහිදී දැඩි අවධානය යොමු කල බවයි අධිකරණ අමාත්‍යංශය නිවේදනය කළේ.

මත් ද්‍රව්‍ය භාවිතය නිසා රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගතවන පිරිස විශාල ලෙස වැඩි වී ඇති බැවින් බන්ධනාගාර තදබදය අවම කිරිම සහ මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතකරන්නන් පුනරුත්ථාපනය කිරීම ඇතුලු විශේෂ වැඩපිළිවල සම්බන්ධව අධිකරණ අමාත්‍යවරයා මෙහිදී අවධාණය යොමුකර තිබෙනවා.