අධික උෂ්ණත්වය ගැන කාළගුණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් අවවාදයක්

2018-09-14 at 14:58

අද සහ හෙට දිනවලදී දිවයිනේ දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයකට අවධානය යොමු කල යුතු මට්ටමක උෂ්ණත්වයක් පවතින බව කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

ඒ අනුව පොලොන්නරුව  මුලත්ව් සහ කිලිනොච්චි යන දිස්ත්‍රික්කවල ජනතාව මේ දිනවල පවතින උෂ්ණාධික කාළගුණය පිළිබද අවධානයෙන් පසුවන ලෙයසි කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම් දෙන්නේ.

අධික උෂ්ණත්වය හේතුවෙන් ශරිරයට ඇතිවිය හැකි බලපෑම අවම කර ගැනීම සදහා ප්‍රමාණවත් ලෙස ජලය පානය කිරිම /සෙවණ ඇති ස්ථාන ආශ්‍රිතව හැකිතාක් විවේක ගැනීම ඇතුලු ආරක්ෂිත පියවර අනුගමනය කරන ලෙසද කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ජනතාවට දැනුම් දෙනවා.

Please follow and like us: