අයවැය සම්මත කර ගැනීම ගැටලුවක් නෙවෙයි- රාජ්‍ය ඇමති වසන්ත අලුවිහාරේ

2019-02-14 at 15:24

ශක්තිමත් ආණ්ඩුවක් ලෙස ඉදිරිපත් කරන ජනතාවාදී අයවැයක් මගින් මෙවර සහන රැසක් ලබාදීමට සැලසුම් කර ඇති බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය වසන්ත අලුවිහාරේ මහතා පවසනවා.

අයවැය සම්මත කර ගැනීම සදහා අවශ්‍ය බහුතරය පිළීබද කිසිදු ගැටලුවක් නොමැති බවයි රාජ්‍ය අමාත්‍ය වරයා අවධාරණය කලේ.

අද මහනුවර ප්‍රදේශයේදී මාධ්‍යයට අදහස් දක්වමින් වසන්ත අලුවිහාරේ මහතා මේ බව කියා සිටියා.