අවදානම මැද උපකාරක පංති ආරම්භ කිරීම සුදුසුද?

2021-01-20 at 06:43

උපකාරක පංති යළි ආරම්භ කිරීම සදහා ලබන 25 වනදා සිට අවසර හිමිවුවද සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ නිසිපරිදි අනුගමනය නොකළහොත් එම උපකාරක පංති ආශ්‍රිතව දැඩි අවදානම් තත්වයක් හටගනු ඇති බවට මහජන සෞඛ්‍ය පරික්ෂකවරුන් අනතුරු අගවනවා.

උපකාරක පංති යළි ආරම්භ කිරීමට අවසර දිමේදී අවම සිසුන් පිරිසක් සහභාගීකරවීමට අවශ්‍ය දැනුවත්කිරීම් සිදුකිරීම ඉතා වැදගත් බවයි මහජන සෞඛ්‍ය පරික්ෂකවරුන්ගේ සංගමයේ සභාපති උපුල් රෝහණ මහතා කියා සිටියේ.