ආණ්ඩුව විරුද්ධවාදීන් දඩයම් කරන බවට හෙළ උරුමයෙන් චෝදනාවක්

2019-12-14 at 16:13

ජනාධිපතිවරණයේදී ලැබූ ජනවරමට අනුව ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කිරීම වෙනුවට තර්ජනයක් විය හැකි දේශපාලන නායකයන් දඩයම් කිරීමේ ක්‍රියාවලියක ආණ්ඩුව නිරතවී සිටින බවට ජාතික හෙළ උරුමය චෝදනා කරනවා.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාඨලී චම්පික රණවක මහතා මේ වන විට එම දේශපාලන දඩයමේ ප්‍රධාන ඉලක්කයක් වී ඇති බවයි කොළඹ අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී ජාතික හෙළ උරුමයේ සම සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා පෙන්වා දුන්නේ.