ආනයන තහනම නිසා පාරට වැටුනු වාහන අලෙවිකරුවන්

2021-01-20 at 07:19

වාහන ආනයනය තාවකාලිකව තහනම් කිරීමේ ප්‍රථිඵලයක් ලෙස මෙරට වාහන අලෙවි මධ්‍යස්ථාන අතරින් සියයට 70 කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් මේවනවිට වසා දැමීමට සිදුව ඇති බව ශ්‍රී ලංකා වාහන ආනනයනකරුවන්ගේ සංගමය පවසනවා.

එහි සභාපති ඉන්දික සම්පත් මෙරින්චිගේ මහතා නිවුස් රේඩියෝවට කියා සිටියේ මේ වන විට වාහන අලෙවි ක්ෂේත්‍රයේ විශාල පිරිසක් දැඩි අර්බුදකාරී තත්වයකට මුහුණ දී ඇති බවයි.