ඇඳිරිනීතිය ප්‍රදේශවලට 5000 දීමනාව ගෙවීම හෙට සිට

2020-10-18 at 06:57

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක ප්‍රදේශවල ජනතාව වෙනුවෙන් රුපියල් 5000 ක දීමනාව ගෙවීමේ පළමු අදියර හෙට (19) සිට ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා.

පළමු අදියර යටතේ රුපියල් 5000 දීමනාව හිමිවන්නේ දිවුලපිටිය / මිනුවන්ගොඩ සහ වේයන්ගොඩ පොලිස් බල ප්‍රදේශවල පදිංචි පවුල් වෙතයි.

එම පොලිස් බල ප්‍රදේශවල පවුල් 72 245 ක් වෙනුවෙන් රුපියල් කෝටි 36 ක මුදලක් ඊයේ දින අනුමත වූ බවයි ගම්පහ දිස්ත්‍රික් ලේකම් සුනිල් ජයලත් මහතා නිවුස් රේඩියෝවට කියා සිටියේ.

මේ අනුව හෙට දින සිට ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් /ග්‍රාම නිළධාරින් සහ ග්‍රාමීය බැංකු සම්බන්ධ කරගනිමින් දිවුලපිටිය / මිනුවන්ගොඩ සහ වේයන්ගොඩ පොලිස් බල ප්‍රදේශවල පදිංචි පවුල් වෙත රුපියල් 5000 දීමනාව ගෙවීම ආරම්භ කරන බවත් ලබන සතිය තුල එම අදියර අවසන් කරන බවත් දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයා සඳහන් කළා.

පළමු අදියර අවසන් වීමෙන් පසුව ඇඳිරිනීතිය ක්‍රීයාත්මක සෙසු පොලිස් බල ප්‍රදේශ 16 යේ පදිංචි පවුල්වෙත රුපියල් 5000 දීමනාව ගෙවීමේ කටයුතු ආරම්භ කිරීමටයි දැනට සැලසුම් කර ඇත්තේ.