ඇඳිරි නීතිය කැඩූ තවත් 71 ක් අත්අඩංගුවට – මුලු ගණන 759 යි / වාහන 110 ක් පොලිස් භාරයේ

2020-10-24 at 06:33

ඇඳිරි නීතිය කඩ කල තවත් 71 දෙනෙකු ගතවු පැය 24 තුළදී අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

ඒ අනුව නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය යළි පණවන ලද ඔක්තෝබර් 04 වනදා සිට මේ දක්වා අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති මුලු සැකකරුවන් ගණන 759 ක්.

වාහන 17 ක්ද ඊයේ පොලිස් භාරයට ගෙන තිබුණ.

ඒ අනුව මේ දක්වා පොලිස් භාරයට ගෙන ඇති සමස්ත වාහන ගණන 110 ක් බවයි පොලිසිය කියාසිටියේ.