ඇඳිරි නීති ප්‍රදේශවලින් එන අය දළදා මාළිගාවට ඇතුලු කරගැනීම අත්හිටුවයි

2020-10-24 at 12:31

දැනට නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය පනවා ඇති ප්‍රදේශවලින් පැමිණෙන පුද්ගලයන් ශ්‍රී දළදා මාළිගාවට ඇතුලු කරගැනීම තාවකාලිකව අත්හිටුවා තිබෙනවා.

එමෙන්ම පැමිණෙන සෑම බැතිමතෙකුම ජාතික හැඳුනුම්පත රැගෙන ඒම අනිවාර්ය බවයි නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් දළදා මාළිගාව සඳහන් කලේ.

කෙසේවෙතත් තේවාවන් ඇතුලු වත් පිළිවෙත් අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක බවද එහි දැක්වෙනවා.