ඉදිරි පැය 36 තුලත් දිවයිනේ ප්‍රදේශ කිහිපයකට වැසි

2020-11-21 at 17:05

ඉදිරි පැය 36 ක කාලය තුල මධ්‍යම සබරගමුව පළාත්වලත් ගාල්ල / මාතර හා කළුතර දිස්ත්‍රික්කවල ඇතැම් ස්ථානවලට මිලිමීටර් 100 ක පමණ තද වැසි ඇතිවිය හැකි බව කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත්වලද වැසි වාර කිහිපයක් ඇතිවිය හැකියි.

ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවන අවස්ථාවලදී අකුණු අනතුරු අවම කරගන්නා ලෙසයි කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ජනතාවට දැනුම් දෙන්නේ.