ඉන්දියන් සාගර කළාපය තුල යුදමය වාතාවරණයක් ඇතිවෙන්න ඉඩ දෙන්නේ නෑ

2020-11-25 at 18:39

අමාත්‍යංශ තුනකට අදාල වැය ශීර්ෂ සංශෝධන රහිතව සහ සංශෝධන සහිතව අද පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත වුණා.

අයවැය කාරක සභා අවස්ථාවේ තන්වන දිනය වූ අද විවාදයට ගැණුනේ විදේශ අමාත්‍යංශය / කලාපීය සහයෝගිතා කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය සහ ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශයට අදාල වැය ශීර්ෂයි.

කලාපීය සහයෝගිතා කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයේ වැය ශීර්ෂ විවාදයට එක්වෙමින් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ  පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර ප්‍රියදර්ශණ යාපා මහතා පෙන්වා දුන්නේ ඉන්දියන් සාගර කළාපය තුල කිසිදු ආකාරයකින් යුදමය වාතාවරණයක් ඇතිවීමට ඉඩ නොතබන බව ශ්‍රී ලංකා රජය දැනටමත් සහතික වී ඇති බවයි.

පාර්ලිමේන්තු කටයුතු ආවරණය කිරීම සදහා තවදුරටත් මාධ්‍යවේදීන්ට අවසර නොදීම සම්බන්ධයෙන් සමගි ජන බලවේගයේ මන්ත්‍රී මනූෂ නානායක්කාර මහතා අද විවාදයේදී රජයෙන් ප්‍රශ්ණ කර සිටියා.

මාධ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ දියුණුව වෙනුවෙන් මෙවර අයවැයෙන් කිසිදු යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර නොතිබීම කණගාටුවට කරුණක් බවද මන්ත්‍රීවරයා කියා සිටියා.

ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශයේ හිටපු ලේකම්වරයෙකු වන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චරිත හේරත් මහතා සහ සමගි ජන බලවේගයේ මන්ත්‍රී ඉමිතියාස් බාකීර් මාකර් මහතාද අද ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශයේ වැය ශීර්ෂ විවාදයේදී අදහස් දැක්වුවා.