ඉල්ලීම්වලට ඇහුන්කන් නොදුනහොත් වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයකට යනවා

2020-11-25 at 14:08

පවතින තත්වය හමුවේ තම වාහනවල ණය වාරික ගෙවීම සම්බන්ධව ඉල්ලුම් කළ සහන වලට තවමත් නිසි ප්‍රතිචාරයක් ලබා දී නොමැති බැවින් දැඩි අපහසුතාවයට පත්ව ඇති බව සමස්ථ ලංකා පාසල් ළමුන් ප්‍රවාහනය කිරීමේ සංගමය පවසනවා.

මේ සම්බන්ධයෙන් නිවුස් රේඩියෝ කළ විමසීමකදී සංගමයේ ලේකම් ලලිත් චන්ද්‍රසූරිය මහතා පැවසූවේ රජය විසින් තම ඉල්ලීම් වලට නිසි විසදුමක් ලබා නොදුනහොත් වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයක් දක්වා යෑමට කටයුතු කරන බවයි.