උතුරු ඉන්දිය භූ කම්පනයෙන් පසුකම්පන මෙතෙක් නෑ

2020-02-12 at 08:01

ශ්‍රී ලංකාවට ගිනිකොන දෙසින් උතුරු ඉන්දීය සාගරයේ හටගත් රික්ටර් ඒකක 5 යි දසම 4 ක භූ කම්පණයෙන් මෙරටට කිසිදු සුනාමි අවධානමක් නොමැති බව ආපදා කළමණාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසනවා.

එහි සහකාර මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජානක හදුන්පතිරාජ මහතා කියා සිටියේ භූ කම්පන තත්වයකින් පසු ඇතිවිය හැකි පසු කම්පන තත්වයන් සම්බන්ධයෙන් පූර්ණ අවධානයෙන් පසුවන බවයි.

කෙසේ වෙතත් මේ දක්වා එවන් පසු කම්පන තත්වයක් හටගෙන නොමැති බවද ඔහු කියා සිටියා.