උතුරු – නැගෙනහිර මුහුදේ ධීවර කටයුතු එපා

2020-11-22 at 06:57

පවතින කාළගුණ තත්වය ඉතා අවදානම් බැවින් නැවත දැනුම්දෙනතුරු උතුරු සහ නැගෙනහිර මුහුදු කළාපයේ ධීවර කටයුතුවල නිරතවීමෙන් වළකින ලෙස ආපදා කළමණාකරණ මධ්‍යස්ථානය දැනුම් දෙනවා.

උතුරු සහ නැගෙනහිර මුහුදේ දැනටමත් ධීවර කටයුතුවල නිරතව සිටින යාත්‍රා කඩිනමින් ආරක්ෂිත ප්‍රදේශ කරා ගමන් කරන ලෙසයි ආපදා කළමණාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ සහ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ප්‍රදීප් කොඩිප්පිලි මහතා දැනුම් දෙන්නේ.