උතුරේ සියළු පාසල් වලට සදුදා විශේෂ නිවාඩු

2019-01-12 at 08:04

තෛපොංගල් දිනය නිමිත්තෙන් උතුරේ සියළුම පාසල් වලට 14 වෙනි සදුදා විශේෂ නිවාඩු දිනයක් ලබා දීමට උතුරු පළාත්  අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය තීරණය කොට තිබේ.

තෛපොංගල් දිනය සැමරීම සදහා පාසල් සිසුන්ට වැඩි අවස්ථාවක් ලබා දීම සදහා 14 වෙනි සදුදා නිවාඩු දිනයක් ප්‍රකාශයට පත් කරණ මෙන් උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර සුරේන් රාඝවන් මහතා පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම්වරයාට දැණුම් දී තිබේ.

ඒ අනුව ලබන 14 දා උතුරේ සියළුම පාසල් වලට විශේෂ නිවාඩුවක් ලබාදෙන ලෙසත් ඊට පසු සෙනසුරාදා දිනයක හිලව් පාසල් සැසියක් පවත්වන ලෙසටත් පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම්වරයා සියළුම කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරුන්ට දැණුම් දී තිබේ.

Please follow and like us: