උමාඔය නිමා කරන කාලය ඇමති රවී හෙලි කරයි

2019-04-16 at 14:41

ලබන වසරේ මැද භාගය වන විට උමාඔය ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකිරීම් නිමකිරීමට හැකිවනු ඇතැයි විදුලි බල අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතා පවසනවා.

එහි වැඩ නිමවීමෙන් පසුව මෙගාවොට් 120ක විදුලි ධාරිතාවක් ජාතික පද්ධතියට එක්කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බවයි ඔහු කියා සිටියේ.

රවී කරුණානායක මහතා මෙම අදහස් පළ කළේ උමාඔය ව්‍යාපෘතියේ නීරීක්ෂණ චාරිකාවකට එක්වීමෙන් පසු මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින්.

Please follow and like us: