උසස්පෙල සිසුන්ට ටැබ් දෙන යෝජනාව ලබන සතියේදී කැබිනට් මණ්ඩලයට

2019-06-12 at 18:40

ජාතික පාසල්වල උසස්පෙල සිසුන්ට ටැබ් පරිඝනක ලබාදීම සදහා අනුමැතිය ලබාගැනීමට අදාල යෝජනාව මීළග කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමේදී ඉදිරිපත් කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා පවසනවා.

6වන ශ්‍රේණියෙන් ඉහල දරුවන්ටද ටැබ් පරිඝණකයක් ලබාදීම තම අරමුණ බවයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ අද පැවති උත්සවයකට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ.

Please follow and like us: