එක්සත් ජාතීන්ගේ ගෝලීය තිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක සාක්ෂාත් කරගැනීමට කැපවෙනවා

2020-10-24 at 06:58

එක්සත් ජාතීන්ගේ ගෝලීය තිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක සාක්ෂාත් කරගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව කැපවන බව අග්‍රාමාත්‍යවරයා පවසනවා.

අන්තර්ජාල වීඩියෝ තාක්ෂණය ඔස්සේ එක්සත් ජාතින්ගේ 75 වැනි සංවත්සර දින සැමරුමට එක්වෙමිනුයි අග්‍රාමාත්‍යය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මේ බව අවධාරණය කලේ.

ලොවක් හමුවේ අභියෝගයක්වී තිබෙන ගෝලීය සෞඛ්‍ය අර්බුධය මගහරවා ගැනීම සඳහා සාමුහිකව කටයුතු කිරීමේ වැදගත්කමද අග්‍රමාත්‍යවරයා මෙහිදී වැඩිදුරටත් පෙන්වා දුන්නා.