කටුනායක අපනයන සැකසුම් කළාපයේ ගැටළුවලට කඩිනම් විසදුම්

2021-01-14 at 16:20

කටුනායක අපනයන සැකසුම් කළාපයේ ගැටළු පිළිබද ජනාධිපතිවරයා හා අග්‍රාමාත්‍යවරයා දැනුවත් කර කඩිනම් විසදුම් ලබාදෙන බව වෙළෙද අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසනවා.

එම පරිශ්‍රයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට එක්වීමෙන් පසු මාධ්‍යයට අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ කොවිඞ් වසංගත තත්වය හමුවේ අපනයනකරුවන් මුහුණ දී ඇති ගැටළු ගණනාවක් පවතින බවයි.