කඩුවෙල – බියගම පාර හෙට සිට වැසේ

2019-03-25 at 17:00

කඩුවෙල සිට බියගම දක්වා මාර්ගය හෙට (26) සිට ලබන 29 වැනි දා දක්වා සෑම දිනකම රාත්‍රී 10.00 සිට අලුයම 5.00 දක්වා වසා තැබෙන බව පොලීසිය පවසයි.

ඒ, කඩුවෙල පාලමේ හදිසි අලුත්වැඩියාවක් හේතුවෙනි.

එම කාලසීමාව තුළ විකල්ප මාර්ග වශයෙන් අධිවේගි මාර්ගයේ ගුවන් පාලම භාවිතා කළ හැකිය.

Please follow and like us: