කණිෂ්ඨ සේවකයන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයට කඩා පනී

2021-02-23 at 13:35

ඒකාබද්ධ සෞඛ්‍ය සේවක සංගමය කොළඹදී අද සංවිධානකර තිබූ විරෝධතාවක් හේතුවෙන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය පරිශ්‍රය තුළ උණුසුම් තත්වයක් හටගත්තා.

ඒ විරෝධතාකරුවන් පාගමනකින් පැමිණ බලහත්කාරයෙන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශ ගොඩනැගිල්ලට ඇතුලුවීම හේතුවෙන්. එහිදී ආරක්ෂක අංශවල නියෝගය නොතකා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ප්‍රධාන දොරටුවෙන් විරෝධතාකරුවන් පරිශ්‍රයට ඇතුලුවනු දක්නට ලැබුනා.

දිවයිනපුරා සෞඛ්‍ය කනිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩලය මුහුණදෙන ගැටලු 11ක් මුල් කරගිනිමිනුයි අද මෙම විරෝධතාව පැවැත්වුනේ.

මේ අද දහවල් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශ පරිශයේ උණුසුම් තත්වයක් ඇතිවීමට පෙර විරෝධතා පාගමනේදී සිය ගැටලු පිළිබඳ මාධ්‍යයට අදහස් දැක්වූ ඒකාබද්ධ සෞඛ්‍ය සේවක සංගමයේ ප්‍රදාන ලේකම් ටැම්පිටියේ සුගතානන්ද ස්වාමින්වහන්සේ.

විරෝධතාවයෙන් පසුව ඒකාබද්ධ සෞඛ්‍ය සේවක සංගමය සහ වැඩබලන සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය චන්න ජයසුමන මහතා ඇතුලු සෞඛ්‍ය බළධාරින් සමග සාකච්ඡාවක් මේවනවිට සෞඛ්‍ය අමාතයංශයේදී පැවැත්වෙනවා.