කදුකර ප්‍රදේශ තවමත් අවධානම්

2019-08-14 at 08:09

කදුකර ප්‍රදේශ සදහා නිකුත් කළ නායයාමේ අනතුරු ඇගවීමේ නිවේදනය තවදුරටත් බලාත්මක බව ආපදා කළමණාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසනවා.

එහි නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ හා මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ප්‍රදීප් කොඩිප්පිලි මහතා සදහන් කලේ නායයාමේ ලක්ෂණ සම්බන්ධයෙන් ජනතාව වඩාත් විමසිලිමත් විය යුතු බවයි.