කන්ටේනරයක් පෙරළී බේස්ලයින් මාර්ගයේ දැඩි රථවාහන තදබදයක්

2019-02-12 at 12:52

කන්ටේනර් රථයක් මහා මාර්ගය හරහා පෙරළීම හේතුවෙන් බේස්ලයින් මාර්ගයේ දැඩි රථවාහන තදබදයක් හටගෙන තිඛෙනවා.

පොලිසිය පැවසුවේ දෙමටගොඩ වෙස්ලි විද්‍යාලය ඉදිරිපිට මෙම අනතුර සිදුව ඇති බවයි.