කාන්තාවක ඝාතනය කළ විත්තිකරුවෙකුට මරණ දඩුවම

2019-03-15 at 17:03

බියගම මල්වාන ප්‍රදේශයේදී කාන්තාවක ඝාතනය කළ විත්තිකරුවෙකුට ගම්පහ මහාධිකරණය මරණ දඩුවම නියම කර තිඛෙනවා.

2004වසරේදී කාන්තා නේවාසිකාගාරයක් තුල වයස අවුරුදු 27ක් වූ කාන්තාවක් ඝාතනය කිරීමේ සිද්ධියේ නඩු තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත් කරමින් මහාධිකරණ විනිසුරු නිමල් රණවීර මහතායි අද මෙම නියෝගය නිකුත් කළේ.